Centrum Technik Nawigacji GNSS i Orientacji 3D

OPROGRAMOWANIE I USŁUGI L-BAND

Oferujemy wiodące oprogramowanie do post-processingu danych GNSS i INS, dostęp do opatentowanych algorytmów NovAtel zwiększających możliwości odbiorników, oraz poprawek satelitarnych uniezależniających od naziemnych stacji referencyjnych.

Application Suite

Konfiguracja i zapis danych.

NovAtel Connect jest to oprogramowanie sterujące do wszystkich odbiorników NovAtel, bezpłatne.

GrafNav/GrafNet

Post-processing GNSS.

Jeden z najbardziej dopracowanych programów do post-processingu danych GNSS. Obsługuje dane z różnych marek odbiorników, wszystkie sygnały GNSS.

Inertial Explorer

Post-processing GNSS + INS.

Inertial Explorer (IE) maksymalizuje użyteczność zaawansowanych jednostek ścisłej integracji INS + GPS. Program wspólnie przetwarza zarówno dane GNSS jak i inercjalne.


TerraStar C PRO

precyzyjne korekty RTK/PPP z satelity

Korygują pozycje  odbiornika GPS /GLO/BDS/GAL  gdziekolwiek na świecie, bez dostępu do lokalnych danych referencyjnych, bez radia,
z dokładnością 2,5-4 cm RMS. 

ALIGN heading

precyzyjny heading 0,1 deg

ALIGN jest algorytmem obliczania względnego azymutu i nachylania między dwiema antenami.
Tak powstały kompas jest niewrażliwy na zakłócenia magnetyczne, bardzo dokładny i szybki.

SPAN

ścisła integracja GNSS RTK i IMU inercjalnych

Algorytm SPAN (Synchronous Position, Attitude and Navigation) łączy zalety dwóch technologii: satelitarnej nawigacji i inercjalnej orientacji w jeden Inercjalny Nawigacyjny System (I.N.S.). 

dlaczego NovAtel?

- stabilny, wiodący producent GNSS
- niezawodny sprzęt
- skalowalny od najtańszego modelu
- wzorowa struktura komend odbiornika
- łatwy w integracji
- wzorowe wsparcie i dokumentacja

dlaczego GrafNav?

- sprawny post-processing
- dowolne dane GNSS
- automatyka wyboru stacji bazowych
- zintegrowane PPK z danymi PPP
- moduł wyrównania sieci wektorów

zalety Inertial Explorer

- wiodący pakiet do GNSS + INS
- automatyka wyboru stacji bazowych
- obsługa prawie wszystkich GNSS
- obsługa prawie wszystkich IMU
- zaawansowane opcje przetwarzania

dlaczego TerraStar C?

- korekcja dużej precyzji (2,5-4 cm)
- bez radia, bez telefonii GSM
- odbiornik pozostaje pasywny
- dostęp do kilku satelit GEO na raz
- dostęp przez antenę GNSS
- zdalne, szybkie uruchomienie

kontakt

Telefon: (12) 637 71 49.    Email: sekretariat[at]gps.pl