up up


Processing trajektorii

Dzięki ścisłej integracji odbiornika GNSS/RTK i inercjalnej jednostki IMU, jesteśmy w stanie zarejestrować ciągłą, bezprzerwową i precyzyjną trajektorię dla potrzeb pomiarów lądowych morskich i powietrznych.

Algorytm integracji pozwala na substytucję brakujących chwilowo sygnałów satelitarnych danymi z IMU. Dzięki temu dokładność rejestracji nie spada znacząco o ile odbierany jest przynajmniej 1 satelita GNSS, co jest dość łatwe nawet w bardzo przysłoniętym terenie.


Sprzęt.

Oferujemy szereg zestawów NovAtel SPAN do bezprzerwowej rejestracji trajektorii.   Zestawy mają ten sam podstawowy odbiornik GNSS (2-antenowy NovAtel PwrPak7D), a różnią się zinterowanym IMU. Oferujemy kilka IMU od ekonomicznych MEMS-ów, poprzez FOG aż do IMU klasy prawie-nawigacyjnych, objętych kontrolą obrotu. 

Rejestracja trajektorii.

Na zdjęciu powyżej: na zielono trajektoria RTK odbiornikiem GNSS, a na żółto: trajektoria zarejestrowana przrez SPAN. Zapisywane są dane pozycyjne (z dokładnością nawet 1 cm), kąty Roll/Pitch/Yaw (z częstotliwością nawet 200 Hz) oraz precyzyjny czas. Możliwa jest integracja z zewnętrznymi urządzeniami przez stemple czasowe lub pulsy 1 PPS. 

Processing GNSS + INS.

Post-processing z odwróconą strzałką czasu pakietem NovAtel Inertial Explorer i globalne korekty PPP niwelują do minimum wpływ zakłóceń i przerw w dostępie do sygnału GNSS. Oferujemy automatyzację procesu przetwarzania, szkolenia i wdrożenia.

Oferta:

 •  

  SPAN-E1

  zestaw RTK/INS do trajektorii

 •  

  SPAN-E2

  zestaw RTK/INS do trajektorii

 •  

  SPAN-CPT7

  zestaw RTK/INS do trajektorii

 •  

  SPAN-KVH

   zestaw RTK/INS do trajektorii

 •  

  Inertial Explorer

  post-processing GNSS/INS

 •  

  I.E. szkolenie

  szkolenia i ekspertyzy

 •  

  I.E. CL

  moduł automatyzacji

 •  

  I.E. SDK

  Development KitWsparcie GPS.PL

Ułatwiamy zapoznanie się z produktami w naszej ofercie. Świadczymy wsparcie techniczne.
Dysponujemy 20-letnim doświadczeniem z zakresu GNSS i technologii inercjalnej.
Dostarczyliśmy i wspieramy setki precyzyjnych odbiorników GNSS.

Przed zakupem.

- wykonujemy pokazy
- wypożyczamy urządzenia do testów

Na etapie zakupu.

- pomagamy w doborze optymalnej wersji
- uczestniczymy w przetargach

Wsparcie techniczne.

- podstawowe wsparcie po polsku

Gwarancja w Polsce.

- szybka diagnoza gwarancyjna
- gwarancja świadczona w GPS.PL

Serwis.

- diagnozy w serwisie GPS.PL
- przeglądy techniczne w GPS.PL

Edukacja.

- szkolenia w GPS.PL
- wspólne pomiary z asystą techniczną