up up


STT

STT jest hiszpańską inżynierską firmą z 20-letnim doświadczeniem w obróbce obrazu (Machine Vision) i analizie ruchu. Aktualnie rozwiązania STT bazują na technologii optycznej (systemy 2DMA i 3DMA) oraz inercjalnej (kostium iSEN).

Pełna oferta rozwiązań STT | Katalog PDF (3,6 MB).


Całościowe podejście.

Software STT umożliwia klientom wykonanie większości potrzebnych analiz i raportów nawet bez specjalizowanych kosztownych narzędzi. Oprogramowanie wyróżnia się logicznym cyklem pracy: 1) wybór pacjenta/aktora, 2) wybór analizy, 3) zapis danych, 4) przegląd i ewaluacja danych, 5) generacja raportu / pliku wynikowego.

Oprogramowanie 3D Motion Analyzer zawiera specjalizowane algorytmy i tworzy szczegółowe raporty.

Optyczny MoCap: 3DMA.

3DMA jest to rodzina systemów do analizy biomechanicznej oparta na optycznej technologii MoCap. Systemy 3DMA wykorzystują wspólny silnik MoCap i model biomechaniczny, ale każdy został przystosowany do specyficznej dziedziny zastosowań.

2DMA BikeFit to prosty w obsłudze a jednocześnie wyrafinowany system biomechanicznej analizy kolarza i roweru. W dobrym sklepie rowerowym rezultatem jego zastosowania jest odczuwalna przez klienta wartość dodana przy zakupie, oraz świadomość podjęcia optymalnej decyzji przez sprzedawcę i kupującego.

Inercjalny MoCap: iSEN.

Skalowalny system do inercjalnej rejestracji i analizy ruchu.

Używając pomiędzy 1 a 17 sensorów IMU lekarze kliniczni, trenerzy i naukowcy mogą rejestrować dokładne dane ruchowe 3D w czasie rzeczywistym - w dowolnym miejscu i czasie. Zakres możliwych badań rośnie wraz z ilością sensorów w systemie.

Oprogramowanie systemu iSEN jest dostosowane do profilu zastosowania, a poszczególne profile są dostępne w zależności od posiadanej ilości sensorów.

Silne strony:

 •  

  rozbudowany software

  3D Motion Analyzer

 •   

  synergia kamery + INS

  połączenie zalet obydwu technologii

 •  

  integracja

  współpraca z EMG, matami itp.

 •  

  Bio-Feedback

  automatyczna analiza danych

 •  

  moduły funkcjonalne

  logiczny układ oprogramowania

 •  

  generator raportów

  raporty adekwatne do aplikacji klientaSTT i GPS.PL

Ułatwiamy zapoznanie się z produktami STT. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem.
Dysponujemy 20-letnim doświadczeniem z zakresu GNSS i technologii inercjalnej.
Dostarczyliśmy i wspieramy kilkanaście systemów Motion Capture.

Przed zakupem.

- wykonujemy pokazy
- wypożyczamy systemy do badań

Na etapie zakupu.

- pomagamy w doborze optymalnej wersji
- uczestniczymy w przetargach

Wsparcie techniczne.

- podstawowe wsparcie po polsku
- opcja dostępu do inżyniera STT

Gwarancja w Polsce.

- sprzęt zamienny na czas naprawy
- gwarancja świadczona w GPS.PL

Serwis.

- diagnozy w serwisie GPS.PL
- przeglądy techniczne w GPS.PL

Edukacja.

- szkolenia w GPS.PL i u klienta
- wspólne pomiary z asystą techniczną