up up

THIS PAGE IS AVAILABLE IN ENGLISH

Profil GPS.PL

Centrum Technik Lokalizacji i Orientacji GPS.PL
 • specjaliści

  Posiadamy 20-letnie doświadczenie z zakresu wdrożeń GNSS i INS. Współpracujemy z twórcami rozwiązań i Intellectual Property z naszej dziedziny.

 • klienci

  Działamy w Polsce i krajach ościennych. Obsługujemy wyłącznie przedsiębiorców i instytucje (segment B2B). Dostarczyliśmy ponad 1000 systemów RTK.

 • spotkania

  Podczas trwania pandemii ograniczyliśmy spotkania w naszym biurze - zapraszamy do umówienia z nami spotkania wideokonferencyjnego (Zoom, Skype).

 • technologia GNSS

  Zajmujemy się precyzyjnymi zastosowaniami nawigacji satelitarnej GNSS i transmisji L-Band.

 • technologia INS

  Naszą drugą domeną jest orientacja, nawigacja  i stabilizacja inercjalna (zliczeniowa).

 • Motion Capture

  Dostarczamy rozwiązania do Motion Capture (analizy ruchu) dla naukowców, lekarzy i sportowców.

Publikacje.

E. Lipiński: "Potencjał cywilnych zastosowań GPS". Telecom Forum, 1996.
E. Lipiński: "Szybki pomiar inwentaryzacyjny GPS". Telecom Forum, 1996.
E. Lipiński: "Lokalizacja geograficzna i nawigacja GPS". Zeszyty naukowe Leśnego Banku Genów w Kostrzycy. Zeszyt nr.8, 1998.
E. Lipiński, Hobot, Figurski "Projekt techniczny Aktywnej Sieci Geodezyjnej ASG-PL na zamówienie GUGiK". GUGiK, 2000 r.
W. Graszka, E. Lipiński: "AB lokalizacji satelitarnej GPS w sporcie, turystyce i rekreacji. Wydawnictwo "Horyzonty", 2001.
E. Lipiński Figurski Załuski "Projet techniczny systemu dystrybucji poprawki RTK w technologii Virtual Reference Station współpracującego  siecią ASG-PL". Śląski Urząd Wojewódzki, 2001 r.
E. Lipiński: "Jak wprowadzić zmienne dawkowanie nawozów". ATR Express Aktualności Techniki Rolniczej, 01-02 2005.
E. Lipiński: "Rolnictwo przyszłości już dzisiaj, tu i teraz - rolnictwo precyzyjne". Rolnicze Wieści DuPont, 2(43) 2005.
E. Lipiński: Źródła danych w rolnictwie precyzyjnym". Hasło Ogrodnicze, 2/2005.
E. Lipiński: "GPS ze wspomaganiem inercjalnym: test SPAN". Magazyn Geodeta, 9/2007.
E. Lipiński: "Wykorzystanie ścisłej integracji systemu lokalizacji GPS/GNSS i technologii inercjalnej w pomiarach drogowych". Drogownictwo, 12/2013.
E. Lipiński: "Jonosfera przeszkadza w pomiarach RTK". Technika RTK, 1/2014.
E. Lipiński: "Jamming i spoofing GPS: wandalizm na paśmie GPS". Technika RTK, 2/2014.


Osiągnięcia.


 • 2000-2002

  Po wygranym przetargu wykonaliśmy projekt techniczny Aktywnej Sieci geodezyjnej (ASG) dla GUGiK. (E. Lipiński i zespół).

 • 2005-2008

  We współpracy z Lasami Państwowymi wdrożyliśmy lotnicze systemy automatyki oprysku, które stały się standardem branży.

 • 2007-2009

  Przeprowadziliśmy pierwszy w Polsce test systemu ścisłej integracji INS-GPS, który wdrożyliśmy w szeregu przedsiębiorstw i uczelni.

 • 2003-2006

  W ramach koncepcji Precyzyjnego Rolnictwa wykonaliśmy 200 tys. ha precyzyjnych map glebowych dla gospodarstw rolnych.

 • 2009-2015

  Z firmą CHC zaopatrzyliśmy kilkuset geodetów w wysokiej jakości zestawy pomiarowe RTK.

 • 2011-2013

  Uruchomiliśmy Autoryzowane Centrum Serwisowe dla szwedzkich i chińskich partnerów.

 • 2016

  Wykonaliśmy pierwszą pilotową instalację przeciw dronom na lotnisku międzynarodowym.

 • 2017

  Zakupiliśmy i wyposażyliśmy nową siedzibę GPS.PL w Krakowie, ze stacją referencyjną GNSS.